Decoratius Acustics Ignifugs Hidrofugs

Pladur acustics

Acondicionament acústic dels espais comercials i privats per una millora del confort acústic desitjable.

Barreres i absorció acústica (problemes entre vivendes, local, etc...). Falsos sostres, envans i trasdossats de guix laminat (Pladur) amb l'ajuda de diferents tipus de material, simples o compostos, fins a aconseguir el grau de confort desitjable.

Reverberacions. Disminució del rebot del só, mitjançant falsos sostres i trasdossats, de materials diversos (tipus palla, llanes minerals, guix laminat perforat, etc...) o també trampes acústiques de diferents materials i models.

Soleres Seques. Mitjançant diferents tipus de materials simples o compostos asolirem l'objectiu de reduir el soroll d'impacte que fem nosaltres per no perjudicar el que tenim per sota nostre.

guix laminat acustic per auditoris pladur
pladur insonoritzat
instal·lacio parets de guix laminat insonoritzat
habitació insonoritzada amb pladur acustic
sostre amb guix laminat insonoritzat
sostre de pladur insonoritzat
Decoratius Acustics Ignifugs Hidrofugs