Decoratius Acustics Ignifugs Hidrofugs

Pladur Hidrofugs

Mitjançant plaques específiques aconseguim que les humitats no tornin a sortir mai

Solucionem en gran mesura problemes de condensació mitjançant plaques específiques i aïllaments per abrigar el sostre o les parets i així no tornin a sortir

Fem envans per intempèrie mitjançant plaques i pastes específiques

Decoratius Acustics Ignifugs Hidrofugs