Treballs amb guix

Enguixats manuals (els de tota la vida) tant en guix normal com amb guix de resines (tipus maquina) treballats tots manualment.
ENGUIXAT BONA VISTA (SEMI-REGLEJAT): Enguixat passant el regle (sense tirar reglades Inter mitges) de paraments horitzontals, verticals i inclinats tirant reglades i arestes (aplomades i anivellades) als encontres de entre sostres i parets, i encontres paret - paret, reglejat totalment del sòcol (uns 15cm), i reglejat tot parament que no sigui més llarg que el regle de reglejar (uns 1’80m).
ENGUIXAT REGLEJAT: Igual que el enguixat semi-reglejat però amb reglades inter mitges cada 170cm, passant el regle per a una millor anivellació del parament.
FALSOS SOSTRES DE GUIX: Si el client o la direcció tècnica o creuen convenient encara fem falsos sostres de guix mitjançant planxes de guix (staff) i enguixat de les mateixes, així com falsos sostres decoratius de plaques de guix tant fixes com desmuntables. Tapem esquerdes a sostres de canyes mitjançant malla de fibra de vidre i pastes de resines per evitar (en lo possible) que tornin a sortir les esquerdes.
TREBALLS ESCAIOLA: Fabricació de peces al taller i posterior col•locació, tant mateix com: Pilars llisos o estriats. Arcades de tota mena. Motllures llisses o amb flors, etc...
Col•locació de tota mena de peces escaiola pre-fabricades. Treballs in-situ de recuperacions o reparacions d’escaioles.